Πρόγραμμα 10ου Συνεδρίου ΟΕΝΓΕ 5 με 7 Απριλίου 20019

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε)

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 • Νομιμοποίηση Συνέδρων από 10 πμ. έως 1.30 μμ

Έναρξη Συνεδρίου 1.30μμ

 • Εκλογή Προεδρείου

 • Διοικητικός Απολογισμός

 • Οικονομικός Απολογισμός

 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

 • Τοποθετήσεις παρατάξεων

 • Τοποθετήσεις συνέδρων.

 • 8μμ – Λήξη εργασιών πρώτης μέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Έναρξη πρωινής συνεδρίασης ώρα 9.00 πμ έως 2.00 μμ

 • Διάλειμμα 2 μμ - 3 μμ

 • 3 μμ- 6 μμ Τοποθετήσεις συνέδρων

 • 6μμ – 7μμ Ψηφοφορίες επί των προτάσεων

 • 7μμ Υποβολή υποψηφιοτήτων και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

 • 8μμ Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Έναρξη ψηφοφορίας 9 πμ και λήξη 2 μμ

Εκλογή :

α) Οργάνων ΟΕΝΓΕ {Γενικού Συμβουλίου – Ελεγκτικής Επιτροπής}

β) Εκπροσώπων ΟΕΝΓΕ στην ΑΔΕΔΥ