Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές της ΕΙΝΑΠ Προσφυγή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ 11/10/19

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΙΝΑΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2012

 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3Μ3ΛΕΙΣ – 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

: ΠΙΣ

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

Αθήνα, 11/10/19

Το Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας έθεσε και το ζήτημα της συμμόρφωσης της Διοίκησης στην 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.

Το Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ συνεδρίασε στις 30/09/2019 και αποφάσισε την προσφυγή στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας για συμμόρφωση της Διοίκησης στην 431/2018 απόφαση της Ολομέλειάς του.

Αξιώνεται, η αναπροσαρμογή των αποδοχών με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την ψήφιση του Ν. 4093/2012, που κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Οι κατηγορίες των ιατρών ΕΣΥ είναι δύο. Η πρώτη περιλαμβάνει εκείνους που είχαν ασκήσει αγωγή μέχρι την έκδοση της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, στις 27 Φεβρουαρίου 2018, και η δεύτερη εκείνους που δεν είχαν ασκήσει.

Όσοι ιατροί δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην αίτηση συμμόρφωσης να ενημερώσουν την ΕΙΝΑΠ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, σε όποια κατηγορία και αν υπάγονται, να στείλουν τα στοιχεία τους στην ΕΙΝΑΠ – Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ειδικότητα, Βαθμό, ΑΦΜ, Νοσοκομείο στο οποίο υπηρετούν, Τηλέφωνο, Εmail και σημείωση σε ποια κατηγορία υπάγονται στο emaileinap@otenet.grή στα φαξ 210/6470113 και 210/6470114.

Η αίτηση συμμόρφωσης αφορά μόνο τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ – Επιμελητές και Διευθυντές.

 

Ακολουθεί το υπόδειγμα:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ…………………………………………….

 

Κατηγορία που ανήκω:

 

Έχω ασκήσει αγωγή πριν την έκδοση της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, στις 27 /2/2018.

 

 

Έχω ασκήσει αγωγή μετά την έκδοση της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, ή δεν έχω ασκήσει αγωγή.

 

Ονοματεπώνυμο                  Πατρώνυμο           Ειδικότητα                Βαθμός               ΑΦΜ               Τηλέφωνο                  Email