Ημερομηνία έναρξης 16/02/2019
Χρόνος 1 ΜΕΡΑ
Τόπος Makedonia Palace Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των θηλωμάτων (HPV)
Πληροφορίες www.mdcongress.gr