Εμφάνιση # 
Τίτλος
Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ Επισημάνσεις του Εργατολόγου κ. Μπούρλο για τον Ασφαλιστικό Νόμο 4387/16 12/01/17
Γνωμοδότηση για τους Επικουρικούς Γιατρούς 20/10/16
Συμμετοχή Άμισθων Επιστημονικά Συνεργαζόμενων σε Τμήματα Νοσοκομείων ΕΣΥ 27/03/15
Εξώδικο για το Επίδομα της Βιβλιοθήκης 29/01/15
Απόφαση 2306/2014 του ΣτΕ για το Αφορολόγητο της Βιβλιοθήκης 05/09/14
Νομική Κατάσταση των Ιατρών ΕΣΥ που Προσλήφθηκαν Πριν και Μετά από την Ψήφιση του Ν.3754/09 - 14/04/14
Γνωμοδότηση για την Παράταση Ειδικότητας Λόγω Επίσχεσης Εργασίας 26/05/10
Για το Δικαίωμα Υποβολής Αιτήματος Υποψηφιότητας από Μέλη ΔΕΠ για τη Θέση του Διευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας 26-03-14
Προσφηγή στο ΣτΕ για την Ένταξη των Γιατρών των Πρώην ΙΚΑ 30-01-14
Για τα Αθεώρητα Εντάλματα των Πρόσθετων Εφημεριών 12-11-13