Εμφάνιση # 
Τίτλος
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Αποπληρωμή των Αναδρομικών από 13/11/14 Μέχρι 31/12/16
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
Συγκρότηση και ορισμός μελών των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 1 ης και 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Κατάρτιση Λεπτομερούς Καταλόγου Ιατρικών Πράξεων οι Οποίες Επιτρέπεται να Εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) Ειδικότητας α) Οφθαλμολογίας και β) Πλαστικής/Επανορθωτικής Χειρουργικής 11/05/18
Ένταξη Επικουρικών Ιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας" 23/03/18
Έγκριση για Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. 20/03/18
Συμπληρωματική Εγκύκλιος Σχετικά με τη Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. και Υποβολής Υποψηφιοτήτων 20/03/18
Σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας
Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
Καθορισμός ανώτατου αριθμού μετακινήσεων εκτός έδρας 22/01/18